Kategori: Posts Tagged ‘Ful fågel’

Ful fågel

Ful fågel

Tack evolutionen  Applåder

Du har en fågel

En ful fågel är samma sak som en undernärd myrslok. Med skillnaden att en även en slok konsumerar grovsnus.