Kategori: Posts Tagged ‘Spark’

Sparkar

Många snösparkar

Många sparkar

Wikipedia bjuder

Spark är en kortform för ordet ”sparkstötting” och är en slags kälke eller släde.

Det finns sparkar som framförs med hjul längs skenorna. En annan variant är enmedingar, en kategori där den så kallade ”monomeden” finns inräknad.

 

”In Sweden we call it a kick”

Stig Helmer